OXYTRADE s.r.o.

Inovativní systémy zajišťující čištění vzduchu a vody

Společnost OXYTRADE s.r.o. obchodně zastupuje renomovaného
švýcarského výrobce technologií na ekologické a zdravotně nezávadné čištění vzduchu a povrchů ozónem nebo UV/C zářením oxytec AG. Ve spolupráci s touto společností vám nabízíme ucelenou řadu produktů pro budovy, průmysl, zemědělství, dopravu i běžný život včetně poradenství, instalace a následného servisu.

O OZÓNU

Dezinfekce ozónem má velmi pozitivní vliv na lidský organismus. Nevyžaduje používání těžko odbouratelných chemikálií. Ozón je forma tříatomového kyslíku O3, který vzniká buď elektrickým výbojem nebo působením UV/C záření. Tento reaktivní tříatomový kyslík rychle reaguje s bakteriemi, viry, plísněmi apod., které okamžitě ničí. Velmi účinně eliminuje většinu zdrojů pachů. Při této reakci se zpět rozpadá na kyslík O2. Během této reakce dochází k dezinfekci a prokysličení, což jsou nesporné výhody pro lidský organismus.

BĚŽNÝ ŽIVOT

Jemný prach, těkavé uhlovodany, viry, bakterie, alergeny negativně ovlivňují vaše zdraví a pohodu. Ventilační jednotky OXYTEC zaručují zdravé a příjemné prostředí vašeho domova bez nežádoucích pachů, zvuků nebo nepříjemného průvanu.

BUDOVY

Administrativa
V případě technologií vzduchotechniky budov nabízíme vysoce účinné, ekologické a ekonomické řešení pro neutralizaci pachů a desinfekci vstupního, cirkulačního i odpadního vzduchu. Všechny systémy používají UV/C, UV/Ozone nebo NT plasma technologie.

Hotely, restaurace
Technologie OXYTEC v této oblasti zajišťují nejen čištění odpadního vzduchu zbaveného nepříjemných pachů, ale také likvidaci v odpadním vzduchu obsažené mastnoty a tím přispívají k maximální prevenci proti vzniku požáru nebo zanesení vzduchotechniky.

ZDRAVOTNICTVÍ

Produkty společnosti OXYTEC lze použít k desinfekci ordinací, čekáren, operačních sálů, nástrojů a zdravotnických přístrojů a zařízení. Vysoce účinné působení ozónu zlikviduje veškeré choroboplodné zárodky, odstraní nežádoucí pachy a sterilizuje veškeré povrchy. Široké uplatnění má zejména v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.

PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

Technologie čištění ozónem má široké uplatnění v potravinářském, textilním a farmaceutickém průmyslu. Účinně je využívána v odpadovém hospodářství nebo zemědělství.

ZPRACOVATELÉ MASA – ZPRACOVÁNÍ MASA BEZ CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL –
DEKONTAMINACE / DESINFEKCE

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL –
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Široké a účinné užití v prostorách karavanů, vozů přepravujících potraviny nebo prostředků hromadné dopravy. Technologie OXYTEC je velmi často užívaná na všech typech lodí zajišťujících stravování cestujících.

KAMIONY / SPEDICE / KONTEJNERY – BEZ CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ A PACHŮ

KUCHYNĚ NA LODÍCH – BEZ MASTNÝCH
USAZENIN A PACHŮ

KARAVANY – BEZ CHOROBOPLODNÝCH
ZÁRODKŮ A PACHŮ